BELLEN

010 2271425

WHATSAPP

06 19914034

Zet nr. in je contacten en stel je vraag

FACEBOOK

Binnen 30 minuten reactie

OPENINGSTIJDEN

Maandag t/m Vrijdag    08:30 tot 16:30
zaterdag en zondags gesloten

VEELGESTELDE VRAGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN WWW.THEDANCEBOX.COM 

1. Algemeen
1.1 Onder ‘The Dance Box’ wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de site verstaan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Dalbos B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Nieuwerkerk aan den IJssel, Nederland. Het hoofdkantoor van Dalbos is gevestigd op het adres: Hoogeveenenweg 110, 2913 LV Nieuwerkerk aan den IJssel, tel.nr: 010-2271425, fax.nr: 010-2849569, emailadres info@The Dance Box.com. Dalbos B.V. is ingeschreven in het Handelsregister te Rotterdam, KvK-nummer 24408422, BTW-nummer NL817517017B01. 

2. Toepassing
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij The Dance Box als leverancier van producten optreedt. 

3. Aanbiedingen 
3.1 Alle aanbiedingen van The Dance Box zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. The Dance Box heeft het recht in plaats van het bestelde product een soortgelijk product te leveren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Zetfouten blijven te allen tijde voorbehouden. 

4. Overeenkomst 
4.1 De koopovereenkomst tussen Dalbos B.V. en koper is tot stand gekomen op het moment dat de zichttermijn van 7 dagen na ontvangst van de bestelling is verstreken. 

5. Prijzen
5.1 Alle prijzen in euro’s en zijn inclusief Nederlandse omzetbelasting en exclusief andere heffingen van overheidswege en exclusief verzendkosten. Indien de afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de afnemer aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten. 
5.2 Eventuele doorberekende banktransactiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. 
5.3 Indien koper in een andere valuta dan EURO betaald, zijn de afgegeven prijzen en tarieven gebaseerd op de referentie wisselkoersen, die zijn gepubliceerd door de Europese Centrale Bank op de dag dat de order door de koper is geplaatst. Indien de betreffende wisselkoers op de dag van aflevering meer dan 1,5% afwijkt van de gepubliceerde koers op de dag van de orderplaatsing, dan heeft The Dance Box het recht de betreffende prijzen dienovereenkomstig aan te passen. 

6. Order 
6.1 Wij hanteren geen minimaal orderbedrag. 

7. Bezorgkosten producten 
7.1 Alle prijzen van de producten op deze site zijn exclusief verzendkosten. 
7.2 De standaard keuze is via DHL pakketservice en brievenbuspost. U kunt zelf andere verzendmogelijkheden aangeven bij opmerkingen. 
7.3 Indien u een andere verzendmogelijkheid kiest dan onze standaard pakketservice, is het risico bij vermissing van de zending voor de koper en heeft u geen recht om het orderbedrag gerestitueerd te krijgen. Bij standaard verzendkeuze is het risico voor The Dance Box. 
7.4 Orders boven de EUR 100,00 worden franco geleverd. 

8. Levering en levertijd 
8.1 Binnen Nederland levert The Dance Box de bestelde producten binnen 2 werkdagen na orderbevestiging op het opgegeven afleveradres af, mits op voorraad. Binnen Belgie levert The Dance Box de bestelde producten binnen 2-3 werkdagen na orderbevestiging op het opgegeven afleveradres af, mits op voorraad. 
8.2 Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. The Dance Box is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. 
8.3 Aflevering geschiedt uit onze magazijnen. The Dance Box zorgt voor bezorging per pakketpost of verzending op u aangegeven mogelijkheid. De eigendom van de producten gaat over nadat de producten betaald zijn 
8.4 The Dance Box is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door The Dance Box gedragen. 
8.5 Om tot levering van een bestelling over te gaan, kan het zijn dat u wordt benaderd via telefoon of e-mail om de juistheid van uw bestelling te controleren. Hierdoor kan enige vertraging ontstaan in de bezorging. Vermeld tijdens het registreren een telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent, dan blijft de eventuele vertraging beperkt. Dit kan een telefoonnummer zijn van uw werk of een 06-nummer. 

9. Veilig betalen 
The Dance Box biedt verschillende manieren om te betalen en tevens de mogelijkheid om binnen Nederland onder rembours te betalen: 
9.1 iDeal: Als u bankiert via Internet bij de Rabobank, ABN AMRO, SNS bank of Postbank, kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen. Een elektronische betaling via Internet is te vergelijken met een PIN-betaling in een winkel. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalingen via internetbankieren. In principe wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt. Voor meer informatie klikt u op: iDeal.

9.2 Overschrijving : Na ontvangst van factuurbedag op onze rekening, wordt de order naar U verstuurd. 

10. Retour producten 
10.1 Producten, die u via de The Dance Box Internet Shop heeft gekocht, kunnen met opgaaf van redenen binnen 30 werkdagen na ontvangst op het afleveradres worden geruild en/of retour genomen, mits u de factuur nog heeft, de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking verkeert. De koper kan binnen veertien werkdagen na bestelling zijn bestelling herroepen, zonder aanbetaling van een boete. The Dance Box berekent geen kosten voor het retour sturen van artikelen op deze wijze. De koper heeft dan ook mogelijkheid om het orderbedrag minus verzendkosten, mits al voldaan, gerestitueerd te krijgen. Hiertoe dient u binnen 30 werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met info@The Dance Box.com. 
10.2 Wanneer u een kapot product heeft ontvangen, wordt deze door The Dance Box kosteloos omgeruild voor exact hetzelfde product, mits u de factuur nog heeft, de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking verkeert. De koper heeft recht op restitutie van het orderbedrag minus verzendkosten, mits al voldaan. Hiertoe dient u binnen 30 werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met info@The Dance Box.com of telefonisch. Deze is van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 09:00 uur ’s morgens t/m 16:30 uur ’s middags op telefoonnummer: 010 2271425. 
10.3 Wanneer u in plaats van het bestelde product een ander product heeft ontvangen, wordt deze door The Dance Box kosteloos omgeruild voor het door u bestelde product mits u de factuur nog heeft, de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking verkeert. De koper heeft recht op restitutie van het orderbedrag minus verzendkosten, mits al voldaan. Hiertoe dient u binnen 30 werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met info@The Dance Box.com of telefonisch. Deze is van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 09:00 uur ’s morgens t/m 15:30 uur ’s middags op telefoonnummer: 010 2271425. 
10.4 Wanneer krachtens het bovenstaande enigerlei product mag worden geretourneerd, wordt het door u betaalde bedrag minus verzendkosten binnen 30 dagen op uw bank-of girorekening gestort. U dient hierover altijd contact op te nemen met info@The Dance Box.com of telefonisch. Deze is van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 09:00 uur ’s morgens t/m 15:30 uur ’s middags op telefoonnummer: 010 2271425. 
10.5 Als de bovenstaande termijnen niet worden gerespecteerd door de koper, zijn de bovenstaande rechten van de koper door een met ommekomst van die termijn vervallen. 10.6 Indien u producten, die via de The Dance Box Internet Shop zijn gekocht heeft geretourneerd, zorgt u dan voor een verzendbewijs van het postkantoor, zodat het mogelijk is de retourzending na te zoeken. The Dance Box neemt anders geen verantwoording op zich indien het pakket zoek is geraakt. 

11. Garantie en Risico 
11.1 Op alle geleverde producten via de The Dance Box Internet Shop gelden dezelfde garantietermijnen als de leveranciers hanteren voor hun producten. 
11.2 Bij Swarovski components heeft elke vorm, kleur en maat zijn eigen gewicht. Het is dus mogelijk dat het aantal afwijkt van de standaard gross (144 stuk). Wij hanteren een tolerantie van plus of min 2,5%. Binnen deze tolerantie nemen wij geen actie. 
11.3 Omschrijvingen, afmetingen, afbeeldingen, tekeningen, gewicht en ander gebruikte data in de catalogus, website of advertenties weergeven een benadering van de producten. De bovenstaande data zijn geen garantie of kwaliteit statement. Het is geen defect indien de omschreven kwaliteit insignificant afwijkt van de werkelijke kwaliteit. 

12. Klachten, onderzoeksplicht en nakoming 
12.1 Reclamering terzake het niet ontvangen van een (gedeelte van een) bestelling dient binnen 5 dagen na ontvangst van de orderbevestiging te gebeuren, daar anders de juistheid van de factuur vaststaat. 
12.2 Reclamering terzake van gebreken in de producten dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres ofwel – bij niet zichtbare gebreken – binnen 21 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd. 
12.3 U hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u The Dance Box daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft u de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te laten vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan gerestitueerd te krijgen. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) dagen na aflevering aan The Dance Box te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product onbeschadigd is en in de originele verpakking.

13. Schadevergoeding 
13.1 The Dance Box kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. 
13.2 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van The Dance Box komen zijn: ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, etc. 
13.3 The Dance Box is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak- en/of personenschade. 
13.4 Het in het vorige artikel en in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van The Dance Box als gevolg van dwingendrechtelijke bepalingen. 

14. Toepasselijk recht/bevoegde rechter 
14.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen The Dance Box en de koper is Nederlands recht van toepassing. 
14.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht in overeenstemming met het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut of, indien The Dance Box daarvoor kiest, de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van The Dance Box of de koper. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal. Het scheidsgerecht beslist naar de regelen des rechts. 

15. Nederlandse tekst prevaleert 
15.1 De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan. 

16. Persoonsgegevens 
16.1 De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door The Dance Box nageleefd. Klanten hebben bijvoorbeeld altijd de mogelijkheid hun eigen gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit is mogelijk voor de klant door in te loggen op onze site, en de gegevens in te zien in het “mijn gegevens” gedeelte van de site. 
16.2 The Dance Box zal de door de klant verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant en nog zolang bewaard als nodig is voor de behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling. Er zullen geen gegevens aan derden worden doorgegeven waarbij de privacy van de klant in het geding komt. 
16.3 Indien de klant de invoervelden voor aanmelding op de nieuwsbrief heeft aangevinkt en voorts heeft aangevinkt dat hij toestemming geeft voor verwerking van zijn gegevens voor gemakkelijke verwerking van nieuwe bestellingen en voor het kunnen vernemen van aanbiedingen en andere commerciële mededelingen die The Dance Box voor hem nuttig acht, zullen zijn gegevens worden opgenomen in een centraal bestand van The Dance Box en zullen die daarvoor worden gebruikt. De klant kan te allen tijde zijn toestemming resp. zijn aanmelding voor de nieuwsbrief ongedaan maken via “mijn gegevens” indien hij zulks wenst.
16.4 De klant kan ook zijn toestemming of een of meer van zijn aanmeldingen ongedaan maken door een email te sturen naar info@The Dance Box.com of te bellen met onze kantoor. 
16.5 De bewuste ongedaan making zal dan binnen een werkdag na ontvangst door The Dance Box van het bewuste email resp. ontvangst van de bewuste melding bij de klantenservice in ons systeem worden uitgevoerd. 

17. Prijzen 
17.1 The Dance Box kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.